Generhvervelse af kørekort København

Generhvervelse af kørekort i København ved betinget eller ubetinget frakendelse:

 

Betinget frakendelse

Hvis du har fået betinget frakendelse af kørekortet, og 3 måneder til at komme op til den kontrollerende køreprøve, så er det vigtigt at vi får din ansøgning som du har modtaget fra politiet i god tid, så vi kan beramme din teori prøve. På ansøgningen vil der være stemplet en dato, fra denne dato har du 3 måneder til at få berammet en prøve, hvis du overskrider tidsfristen så skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Du skal medbringe dit kørekort både til teori og den praktisk prøve, hvis du ikke består prøven så beholder den sagkyndige kørekortet.

Ubetinget frakendelse

Hvis du skal generhverve kørekortet efter en ubetinget frakendelse, så skal du op til en kontrollerende køreprøve. Den består af en teori prøve og en praktisk køreprøve.

Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb.

Man skal søge retten til at generhverve sit kørekort hos politiet, og udfylde en ansøgning som skal afleveres til Borgerservice.

Ansøgningen kan hentes på køreskolen eller hos Borgerservice, og der skal vedlægges et nyt foto (35x45mm).

 

Priser på generhvervelse af kørekort i København

2 kørelektioner af 45 min900,-
Bookning af teoriprøve eller køreprøve200,-
online undervisning + øvelse af teoriprøver499,-
Køreprøve i København (inklusive 45 min kørsel)1.400,-
Total pris:2.999,-
Ekstra kørelektioner, udover pakken per 45 min.450,-

 

Generhvervelse af kørekort i København, ved kørselsforbud

Overtræder du færdselsloven groft inden for de først 3 år, efter at du har taget kørekortet, får du et kørselsforbud, dvs. dit kørekort er på prøve de første 3 år.

Det betyder at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning, som består af mindst 8 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en kørelærer, og du skal op til en ny prøve(både teoriprøve og praktisk køreprøve).

 

Priser på generhvervelse af kørekort i København – ved kørselsforbud

Ubegrænset teoriundervisning til du bestå2.999,-
8 kørelektioner på vej af 45 min3.600,-
Køreprøve i København (inklusive 45 min kørsel)1.400,-
Total:7.999,-
Du spare2.000,-
I alt:5.999,-
Ekstra kørelektioner udover pakken, per 45 min450,-

ANT- Kursus

Hvis den ubetinget frakendelse skyldes spirituskørsel, så skal du også gennemgå et kursus i Alkohol Narko og Trafik (ANT), inden du kan gå op til den kontrollerende køreprøve (kurset koster ca. 3.000 kr.)