Huskeliste til kørekort

Hvis du også er en af de elever som har brug for en huskeliste til kørekort, når du skal til din teori eller til din køreprøve så kan Scandia Trafikskole hjælpe dig. Se mere herunder.

Din huskeliste til kørekort

Overhalingsforbud
Bagvedkørende:Må ikke have påbegyndt overhaling af dig.
(se i sidespejl, halv bil, eller hel mc)
Forankørende:Må ikke have givet tegn til at ville overhale.
(trukket ud eller blinke)
Der er som hovedregel overhalingsforbud:
Sted:Undtagelser:
FodgængerfeltHvis der er 100% frit udsyn over felt + 1m til hver side.
Før eller efter jernbaneoverkørsel.Ingen.
Før eller på uoverskuelig bakke.Hvis der er min. 2 baner og spærrelinie på midten af vejen.
Før eller i uoverskueligt vejsving.Hvis der er min. 2 baner og spærrelinie på midten af vejen.
Før eller i vejkryds.Hvis der er min. 2 baner i samme retning,
Hvis der er lysregulering.
Hvis sidevejene har ubetinget vigepligt (men pas på)
eller hvis forankørende svinger til venstre.
ForbikørselForbikørsel må fortages både højre og venstre om.
Betingelser for at det kan kaldes en forbikørsel er:Der skal være tæt trafik i mindst 2 vejbaner, dvs. at forankørende bestemmer din hastighed.
Der er ikke tæt trafik, hvis der kun er 3 – 4 biler.
Vigepligter
Ubetinget vigepligt:

Hold tilbage for alle kørende fra begge sider.

Kendes på: Hajtænder, enten på din side eller på sidevejen.

Højre vigepligt:

Hold tilbage fra alle kørende fra højre side.

Kendes på: Hverken din vej eller sidevejen har hajtænder.

Standsning og parkering
Standsning:Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mindre end 3 min. uanset førerens placering, eller hvor der er tale om af-/pålæsning af passagerer eller af-/pålæsning af gods.
– I disse tilfælde er der overhoved ingen tidsbegrænsning.
Parkering:Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mere end 3 min. uanset førerens placering.
2 skråstreger på tavlen er der også 2 forbud – standsning og parkering.
I skråstreg på tavlen er der kun 1 forbud – parkering forbudt.
Steder hvor der er forbudt at standse og parkere uden det er vist med tavle:
Fodgængerfelt:Ikke nærmere end 5 m. før, gerne lige efter.
Cykelsti:Aldrig.
Cykelsti ophører / udkørsel:Ikke nærmere end 5 m. før.
Vejkryds:Ikke nærmere end 10 m. både før og efter.
Ved færdselstavle:Aldrig så den helt eller delvist dækkes.
Viadukt eller tunnel:Aldrig.
Bakke:På bakketop eller lige før.
Vejsving:I svinget eller lige før.
Spærrelinie (før den begynder):Ikke nærmere end 5 m. fra den.
Spærrelinie (sideafstand):Mindst 3 m. fra din bilside til linien.
Krybespor:Lige fra begyndelsen.
Gul Kantlinie:Fuld optrukket linie.
Busstoppested:Uden markering =  gerne 12 m. før og efter.
Taxa-holdeplads:Aldrig.
Handicapplads:Aldrig.

 

Hvis du sidder inde med nogle spørgsmål til denne huskeliste til kørekort, eller andet. Så er du altid velkommen til at kontakte os på, telefonnummer: 32 20 21 21 eller på mail info@scandiatrafikskole.dk